IC.XC.NIKA

IC.XC.NIKA
IC.XC.NIKA

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Πατερικός Παράδεισος (Όρθοδοξα Πατερικά κείμενα)


Οι ασκητικοί λόγοι του Αββά Ισαάκ του Σύρου  στο "ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ"

Ξεκίνησε στο "ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ" η ανάρτηση των περίφημων "ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ". Άλλη μία μεγάλη προσφορά για όλους τους φίλους των Πατερικών Κειμένων. Κάντε "κλικ" πάνω στην εικόνα για να δείτε τα περιεχόμενα.

Πατερικός Παράδεισος (Όρθοδοξα Πατερικά κείμενα)

002 - Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Λόγος Γ΄ - Προς τους καλέσαντας και μη απαντήσαντας

 

003 - Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Λόγος ΙΓ΄ - Εις Ευλάλιον

 

004 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Μυσταγωγία

 

005 - Διαταγαί Αποστόλων

 

006 - Ιωάννης ο Καρπάθιος, Άγιος: Λόγος Ασκητικός και Παρηγορητικός, συμπληρωματικός των  εκατό κεφαλαίων

 

007 - Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος: 100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ινδίας

 

008 - Διάδοχος Φωτικής: Όροι

 

009 - Νείλος ο Ασκητής, Άγιος: Λόγος ασκητικός

 

010 - Άγιος Νείλος ο Ασκητής: 153 κεφάλαια περί προσευχής

 

011 - Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος: Προς τον Θεόδουλο, Λόγος περί νήψεως και αρετής  χωρισμένος σε 203 κεφάλαια

 

012 - Άγιος Μάρκος ο Ασκητής: Επιστολή προς τον μονάζοντα Νικόλαο 

 

013 - Άγιος Μάρκος ο Ασκητής: Τα 226 κεφάλαια περί αυτών που νομίζουν ότι δικαιώνονται από τα έργα τους

 

014 - Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης: Περί Θείων Ονομάτων (Περιεχόμενα)

 

015 - Άγιος Μάρκος ο Ασκητής: Τα 200 κεφάλαια περί του πνευματικού νόμου 

 

016 - Βαρσανούφιος και Ιωάννης: Ερωταποκρίσεις (1-14)

 

017 - Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος: Λόγος προς τον ηγούμενο Λεόντιο, για τους αγίους Πατέρες της Σκήτης και για τη διάκριση

 

018 - Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος: Προς τον επίσκοπο Κάστορα, περί των οχτώ λογισμών της κακίας

 

019 - Ευάγριος ο Ποντικός: Μερικά από τα νηπτικά κεφάλαια του Ευαγρίου

 

020 - Ευάγριος ο Ποντικός: Κεφάλαια περί διακρίσεως παθών και λογισμών 

 

021 - Ευάγριος ο Ποντικός: Μοναχική υποτύπωση που διδάσκει πως πρέπει να εκτελείται η άσκηση και η ησυχία

 

022 - Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - α΄) Περί της πνευματικής τελειότητας

 

023 - Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - β΄)Περί προσευχής

 

024 - Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - γ΄) Περί υπομονής και διακρίσεως

 

025 - Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - δ΄) Περί υψώσεως του νου

 

026 - Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - ε΄) Περί αγάπης

 

027 - Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - στ΄) Περί ελευθερίας του νου

 

028 - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον (Ομιλία 1η)

 

029 - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον (ομιλία στ΄)

 

030 - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσοστόμος: Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον (ομιλία ζ΄)

 

031 - Όσιος Θεόγνωστος: Περί πράξεως και θεωρίας και περί ιερωσύνης

 

032 - Οσίου Εφραίμ του Σύρου: "Σε ψυχή που ραθυμεί"

 

033- Οσίου Εφραίμ του Σύρου: Λόγος για την αληθινή απάρνηση του κόσμου, και για τον τρόπο που η ψυχή θα βρει το Θεό· γι' αυτό και ήρθε ο Κύριος


034 - Μαξιμος ο Ομολογητής (Άγιος): Προς Θαλλάσιον, περί αποριών - Ερώτηση 1

 

035 - Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Προς Θαλάσσιον, περί αποριών - Ερώτηση 12

 

036 - Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Προς Θαλάσσιον, περί αποριών - Ερώτηση 14

 

037 - Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Προς Θαλάσσιον, περί αποριών - Ερώτηση 30

 

038 - Άγιος Ησαΐας ο αναχωρητής: 27 Κεφάλαια περί τηρήσεως του νου 

 

039 - Μέγας Αντώνιος: Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων σε 170 κεφάλαια

 

040 - Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου: Αόρατος Πόλεμος - Κεφάλαιο Α΄ (Σε τι βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα. Γιά να την αποκτήση κάποιος, πρέπει να πολεμά. Τα τέσσερα αναγκαία σ αυτόν τον πόλεμο)

 

041 - Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου: Αόρατος Πόλεμος - Κεφάλαιο Β΄ (Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε, ούτε να δίνουμε θάρρος ποτέ στον εαυτό μας)

 

042 - Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου: Αόρατος Πόλεμος - Κεφάλαιο Γ΄ (Η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στον Θεό)

 

043 - Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου: Αόρατος Πόλεμος - Κεφάλαιο Δ΄ (Πως μπορεί να γνωρίσει κάποιος εάν εργάζεται με την μη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και με την ολοκληρωτική ελπίδα στον Θεό)

 

044 - Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου: Αόρατος Πόλεμος - Κεφάλαιο Ε΄ (Το λάθος που κάνουν πολλοί νομίζοντας ως αρετή την μικροψυχία)

 

045 - Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου: Αόρατος Πόλεμος - Κεφάλαιο ΣΤ΄ (Άλλες εμπειρίες, μέσα από τις οποίες αποκτάται η απιστία στον εαυτό μας και η εμπιστοσύνη και το θάρρος στο Θεό.)

 

046 - Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου: Αόρατος Πόλεμος - Κεφάλαιο Ζ΄ (Πως πρέπει να εκπαιδεύουμε το νου μας, για να τον φυλάμε από την αμάθεια)

 

047 - Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου: Αόρατος Πόλεμος - Κεφάλαιο Η΄ (Γιατί δεν διακρίνουμε σωστά τα πράγματα και με ποιον τρόπο μπορούμε να τα γνωρίζουμε)

 

048 - Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Α΄ : Γιατί έγιναν οι αισθήσεις και γιατί ο άνθρωπος είναι ένας μέγας κόσμος στον μικρό

 

049 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Α΄ : Τι είναι ο νους πριν από το άγιο Βάπτισμα και τι μετά από αυτό

 

050 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Α΄ : Το σώμα μοιάζει με βασιλικό ανάκτορο, ενώ ο νους με βασιλιά

 

051 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Α΄ : Ποιο είναι το φυσικό γνώρισμα του νου, ποιο του σώματος. το σώμα εξουσιάζεται από τον νου

 

052 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Α΄ : Ποιος είναι ο αρχικός λόγος για τον οποίον έγιναν οι αισθήσεις

 

053 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Α΄ : Με τήν θεωρία τῶν δημιουργημάτων ὁ νοῦς ἀνυψώνεται στήν γνῶση καί στήν ἀγάπη τοῦ δημιουργοῦ

 

054 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Α΄ : Διά μέσου τῶν Γραφῶν ὁ νοῦς ἀνυψώνεται στή γνῶση καί τήν ἀγάπη αὐτοῦ πού δίδαξε τίς Γραφές

 

055 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Α΄ : Ὅσοι θεωροῦν τήν κτίση καί τή Γραφή καί δέν ἀνυψώνονται στή γνώση καί ἀγαπη τοῦ Θεοῦ, ένεργοῦν ἄσχημα καί ἀντίθετα στή φύση

 

056 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Β΄ : Γιατί ὁ νοῦς ὑποδουλώθηκε στίς αἰσθητές ἡδονές

 

057 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Β΄ : Πῶς ἐλευθερώνεται ὁ νοῦς ἀπό τίς αἰσθητές ἡδονές

 

058 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Β΄ : Ὁπως οἱ αἰσθήσεις ἔσυραν τό νοῦ στίς αἰσθητές ἡδονές, ἔτσι καί ὁ νοῦς φροντίζει νά ἐπαναφέρη τίς αἰσθήσεις στίς νοητές ἡδονές

 

059 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Β΄ : Ποιά εἶναι ἡ πτῶσις τοῦ Ἀδάμ καί ἡ αἰτία τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου καί σχετικά μέ τούς ἀσκητές

 

060 - Νικόδημος ο Αγιορείτης: Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο - Κεφάλαιο Β΄ : Ποιά εἶναι ἡ φυσική ἡδονή τοῦ νοῦ καί ποιά ἡ ἀντίθετη στή φύση

 

 

061 - Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, Άγιος: Επιστολή 1η - Προς τον μοναχό Γάιο

 

062 - Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, Άγιος: Επιστολή 2η - Προς τον ίδιο μοναχό Γάιο

 

063 - Νικόδημος ο Αγιορείτης, Άγιος: Προοίμιο στη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

 

064 - Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως - Κεφάλαιο 1

 

065 - Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως - Κεφάλαιο 2

 

066 - Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως - Κεφάλαιο 3

 

067 - Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως - Κεφάλαιο 4

 

068 - Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: Ερμηνεία εις την θείαν Λειτουργίαν

 

069 - Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: Εις την πάνδοξον Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών και Παναχράντου Θεοτόκου

 

070 - Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: Η μετάνοια

 

071 - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ο εκκλησιασμός

 

072 - Αββάς Φιλήμων: Λόγος περί του αββά Φιλήμονος

 

073 - Αγίου Γρηγορίου Παλαμά: Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ  Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού


074 - Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Εγκώμιο στην Κοίμηση της Θεοτόκου

 

075 - Άγιος Νεκτάριος: Ύμνος α΄. Εις την αγίαν Παρθένον. Δοξολογητικός (Θεοτοκάριον)

 

076 - Άγιος Νεκτάριος: Ύμνος β΄. Εις την αειπάρθενον Θεοτόκον. Φωταγωγικός (Θεοτοκάριον)

 

077 - 'Iσαάκ ὁ Σῦρος: Περί ἀποταγῆς καί μοναχικῆς πολιτείας - Λόγος Α΄

 

078 - Ἰσαάκ ο Σύρος: Περί ὠφελείας, τῆς προερχομένης ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου

 

079 - Άγιος Νείλος: Λόγος ασκητικός

 

080 - Γρηγόριος ο Θεολόγος: Λόγος Θ΄ - Απολογητικός εις τον εαυτού πατέρα Γρηγόριον, συμπαρόντως αυτώ Βασιλείου, ηνίκα επίσκοπος εχειροτονήθη

 

081 - Άγιος Λουκάς, αρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Περί του γογγυσμού κατά του Θεού

 

082 - Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: Ομιλίες εις την Γένεσιν - Ὁμιλία Α΄

 

083 - Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: Υπόμνημα εις την Γένεσιν - Ομιλία Β΄

 

084 - Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: Ομιλίες εις την Γένεσιν - Ομιλίαν Γ΄

 

085 - Γρηγόριος ο Θεολόγος: Λόγος Θ΄ - Απολογητικός εις τον εαυτού πατέρα Γρηγόριον, συμπαρόντως αυτώ Βασιλείου, ηνίκα επίσκοπος εχειροτονήθη

 

086 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, άγιος: Τρία κεφάλαια για την προσευχή και την καθαρότητα της καρδιάς

 

087 - Απόσπασμα από το βίο του οσίου Μαξίμου του Καψοκαλύβη (από τη Φιλοκαλία)

 

088 - Αγνώστου μοναχού: Όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται ακατάπαυστα

 

089 - Συμεών ο νέος θεολόγος, άγιος: Περί των τριών τρόπων της προσευχής

 

090 - Ανωνύμου μοναχού: Ευχή (από τον ιγ΄ λόγο της "Νηπτικής Θεωρίας")

 

091 - Ανωνύμου μοναχού: Ευχή (από τον η΄ λόγο της "Νηπτικής Θεωρίας")

 

092 - Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Λόγος ψυχωφελής και θαυμάσιος

 

093 - Συμεών ο νέος θεολόγος, άγιος: Λόγος περί πίστεως και διδασκαλία

 

094 - Ανωνύμου μοναχού: Περί της νοεράς, καρδιακής και νηπτικής προσευχής

 

095 - Γρηγόριος ο Θεολόγος: Λόγος Ι΄ - Εις εαυτόν και εις τον πατέρα και Βασίλειον τον Μέγαν, μετά την επάνοδον εκ φυγής

 

096 - Νικηφόρος ο Μονάζων: Λόγος για τη νήψη και τη φύλαξη της καρδιάς

 

097 -Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία Β΄ (Εις την κατά τον Τελώνην και τον Φαρισαίον του Κυρίου παραβολήν)

 

098 - Ὅσιος Θαλάσσιος ὁ Λίβυος: Περί ἀγάπης καί ἐγκρατείας καί τῆς κατά νοῦν πολιτείας - Α΄ ἑκατοντάδα κεφαλαίων

 

099 - Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος: Β΄ Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης και Εγκράτειας και της κατά Νουν Πολιτείας (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, β΄ τόμος)

 

100 - Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος: Γ΄ Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης και Εγκράτειας και της κατά Νουν Πολιτείας (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, β΄ τόμος)

 

101 - Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος: Δ΄ Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης και Εγκράτειας και της κατά Νουν Πολιτείας 

 

102 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Απορία 1η (Περί διαφόρων αποριών των αγίων Διονυσίου και Γρηγορίου)

 

103 - Βασιλείου επισκόπου Σελευκείας: Λόγος εις την Χαναναίαν (Κυριακή Ιζ΄ Ματθαίου)

 

104 - Ανωνύμου μοναχού: Λόγος Β΄ από την "Νηπτική Θεωρία"

 

105 - Μάρκος ο Ευγενικός: Περί των λόγων που περιέχει η θεία ευχή, δηλαδή το "Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με"

 

106 - Αγνώστου μοναχού: Ερμηνεία του "Κύριε ελέησον"

 

107 - Ανδρέου Κρήτης: Λόγος περί της υποθέσεως του Τελώνη και του Φαρισαίου

 

108 - Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία Γ΄ (Στην παραβολή του Κυρίου περί του ασώτου)

 

109 - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλία εις το "Τούτο δε γινώσκετε, ότι εν εσχάταις ημέραις έσονται καιροί χαλεποί"

 

110 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Επιστολή προς Παύλον Ασάνην - Η θεολογία του ακτίστου φωτός

 

111 - Άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος: 'Υμνοι θείων ερώτων (ύμνος 6)

 

112 - Γεννάδιος Κων/πολεως: Ομιλία εις την παραβολήν του Ασώτου και περί μετανοίας

 

113 - Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Λόγος ΜΔ΄ (Εις την Καινήν Κυριακήν)

 

114 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία εις την Κυριακή της Απόκρεω

 

115 - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Περί αποφυγής της πορνείας

 

116 - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλίες εις την Γένεσιν - Ομιλία Δ΄ (Γεν. 1, 6-8)

 

117 - Άγιος Νικήτας Στηθάτος: Α΄ Εκατοντάδα Πρακτικών Κεφαλαίων

 

118 - Νικήτας Στηθάτος: Β΄ Εκατοντάδα φυσικών κεφαλαίων περί καθάρσεως του νου

 

119 - Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης: Λόγοι εις τους μακαρισμούς (Α΄ λόγος)

 

120 - Άγιος Γρηγόριος Νύσσης: Λόγοι εις τους μακαρισμούς (Β΄ λόγος)

 

121 - Άγιος Γρηγόριος Νύσσης: Λόγοι εις τους μακαρισμούς (Γ΄ λόγος)

 

122 - Άγιος Γρηγόριος Νύσσης: Λόγοι εις τους μακαρισμούς (Δ΄ λόγος)

 

123 - Άγιος Γρηγόριος Νύσσης: Λόγοι εις τους μακαρισμούς (Ε΄ λόγος)

 

124 - Άγιος Γρηγόριος Νύσσης: Λόγοι εις τους μακαρισμούς (Στ΄ λόγος)

 

125 - Άγιος Γρηγόριος Νύσσης: Λόγοι εις τους μακαρισμούς (Ζ΄ λόγος)

 

126 - Άγιος Γρηγόριος Νύσσης: Λόγοι εις τους μακαρισμούς (Η΄ λόγος)

 

127 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία προτρεπτική προς νηστεία (όπου γίνεται σύντομος λόγος και περί της γενέσεως του κόσμου)

 

128 - Μέγας Βασίλειος: Ομιλία στους Αγίους Σαράντα Μάρτυρες

 

129 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία Περί Πίστεως (όπου παρατίθεται έκθεσις της ορθόδοξης ομολογίας)

 

130 - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλίες εις την Γένεσιν - Ομιλία E΄ (Γεν. 1, 9-13)

 

131 - Αββάς Ησαΐας: Περί των αγωνισθέντων και τελειωθέντων

 

132 - Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: Εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών και Αειπαρθένου Μαρίας

 

133 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία εις την Β΄ Κυριακή των Νηστειών (εις τον παραλυτικόν της Καπερναούμ)

 

134 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία εις την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών

 

135 - Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης: Για την ιερή και θεοποιό προσευχή

 

136 - Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Ερμηνεία της α΄ ωδής του κανόνα της Μ. Δευτέρας

 

137 - Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Ερμηνεία της η΄ ωδής του κανόνα της Μ. Δευτέρας

 

138 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία στον ευαγγελισμό της πανυπέραγνης Δέσποινάς μας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

 

139 - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλία εις την Μεγάλη Εβδομάδα

 

140 - Βασίλειος Σελευκείας: Λόγος εις την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών

 

141 - Κάλλιστος Αγγελικούδης: Περί της ενώσεως με το Θεό και του θεωρητικού βίου - μέρος 1ο (κεφ. 1-50)

 

142 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία 13, εις την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών όπου γίνεται και λόγος περί ελεημοσύνης

 

143 - Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος: 154 Πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια (μέρος Α΄, κεφ. 1-50)

 

144 - Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος: 154 Πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια (μέρος Β΄, κεφ. 51-100)

 

145 - Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος: 154 Πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια (μέρος Γ΄, κεφ. 101-154)

 

146 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία 15 - Εις την Κυριακήν των Βαΐων

 

147 - Ευλόγιος Αλεξανδρείας: Ομιλία εις την αγίαν εορτήν των Βαΐων και εις τον πώλον

 

148 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: 1η εκατοντάδα κεφαλαίων προς τον Θαλάσσιο, περί Θεολογίας και της Ενσάρκου Οικονομίας του Υιού του Θεού

 

149 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: 2η εκατοντάδα κεφαλαίων προς τον Θαλάσσιο, περί Θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού

 

150 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τρίτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων περί Θεολογίας, Οικονομίας, αρετής και κακίας

 

151 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Τέταρτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

 

152 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Πέμπτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

 

153 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Έκτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

 

154 - Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Έβδομη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

 

155 - Άγιος Νικόλαος Αχρίδος: Ο προδότης Ιούδας

 

156 - Μέγας Φώτιος: Αμφιλόχια, Ερωταποκρίσεις (Ερώτηση 1η)

 

157 - Μέγας Φώτιος: Αμφιλόχια, Ερωταποκρίσεις (Ερώτηση 2η)

 

158 - Μέγας Φώτιος: Αμφιλόχια, Ερωταποκρίσεις (Ερώτηση 3η)

 

159 - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Εις την προδοσία του Ιούδα -Ομιλία Α΄

 

160 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Σύντομη ερμηνεία στην προσευχή "Πάτερ ημών" σταλμένη προς κάποιον φιλόχριστο

 

161 - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλία εις την Νέα Κυριακή και εις τον Απόστολο Θωμά

 

162 - Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Λόγος ΜΕ΄ (Εις το Πάσχα)

 

163 - Άγιος Γρηγόριος Νύσσης: Στη Φωτοφόρο και Αγία Ανάσταση του Κυρίου

 

164 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία εις την Κυριακή του Θωμά

 

165 - Αββάς Ισαάκ ο Σύρος: Λόγος Α΄ - Περί αποταγής και μοναχικής ζωής

 

166 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία εις την Κυριακή των Μυροφόρων

 

167 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (Άγιος): Τα 400 Κεφάλαια Περί Αγάπης - Πρόλογος των κεφαλαίων προς τον πρεσβύτερο Ελπίδιο

 

168 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Πρώτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

 

169 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Δεύτερη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

 

170 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Τρίτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

 

171 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Τέταρτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

 

172 - Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης: Περί Μυστικής Θεολογίας (περιεχόμενα)

 

173 - Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης: Θεωρητικό

 

174 - Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης: 100 ψυχωφελή κεφάλαια

 

175 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία εις τους δύο θεραπευθέντας τυφλούς (Κυριακή Ζ' Ματθαίου)

 

176 - Άγιος Ιγνάτιος Brianchaninov: Η Προσευχή του Ιησού

 

177 - Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος: Συμβουλές πνευματικές γιά θάρρος καί προσευχή

 

178 - Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας: Λόγος εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος

 

179 - Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Εγκώμιο Α΄ στην πάνσεπτη Κοίμηση της Μητέρας του Θεού

 

180 - Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Εγκώμιον Β΄ εις την πάνσεπτον Κοίμησιν της Θεομήτορος

 

181 -  Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Εγκώμιον Γ΄ εις την πάνσεπτον Κοίμησιν της Θεομήτορος

 

182 - Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: Εγκώμιον εις την κοίμησιν της αγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου

 

183 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»

 

184 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Η κοίμησις της Θεοτόκου

 

185 - Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Περί της Θεομήτορος

 

186 - Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας: Λόγος εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου

 

187 - Όσιος Βασίλειος Σελευκείας: Κυριακή Η' Ματθαίου - Λόγος εις τους εκ πέντε άρτων τραφέντας πεντακισχιλίους

 

188 - Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Θεοτοκάριον (Πέμπτη εσπέρας - Ήχος πλ. Δ΄)

 

189 - Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Θεοτοκάριον (Παρασκευή εσπέρας - Ήχος πλ. Δ΄)

 

190 - Μοναχός Θεοφάνης: Κλίμακα θείων χαρίτων

 

191 - Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Γνωμικό ανθολόγιο σπουδαίων φιλοσόφων

 

192 - Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Γνωστικά Κεφάλαια

 

193 - Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Πρακτικά και θεωρητικά κεφάλαια

 

194 - Άγιος Θεοδώρος ο Στουδίτης: Εις την αποτομήν της Ι. Κεφαλής του Προδρόμου

 

195 - Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης: Νηπτικά Κεφάλαια

 

196 - Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Ερμηνεία εις τον Κανόνα της Υψώσεως του Σταυρού (Η ακροστιχίς)

 

197 - Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Ερμηνεία εις τον Κανόνα της Υψώσεως του Σταυρού (Ο ειρμός α΄ ωδής)

 

198 - Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Ερμηνεία εις τον Κανόνα της Υψώσεως του Σταυρού (1ο τροπάριο - α΄ ωδής)

 

199 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Αγιορείτικος τόμος υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων

 

200 - Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: Μεθυστικό κρασί είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος!

 

201 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: 150 φυσικά, θεολογικά, ηθικά και πρακτικά κεφάλαια (κεφ. 1-50)

 

202 - Συμεών μοναχός και φιλόσοφος: Εγκωμιαστικός λόγος στον άγιο και πανένδοξο μεγαλομάρτυρα του Χριστού, ΔΗΜΗΤΡΙΟ

 

203 - Άγιος Νεόφυτος ο έγκλειστος: Εγκώμιον εἰς τον άγιο και ένδοξο μεγαλομάρτυρα του Χριστού, ΔΗΜΗΤΡΙΟ

 

204 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Προς τη σεμνοτάτη μοναχή Ξένη

 

205 - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας

 

206 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Προοίμιο

 

207 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Περί των επτά σωματικών πράξεων

 

208 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Περί του θείου φόβου ως πρώτης εντολής

 

209 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Περί του πένθους ως δεύτερης εντολής

 

210 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Οι τέσσερις αρετές της ψυχής

 

211 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η έμπρακτη γνώση

 

212 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Περί προσοχής καί φυλάξεως του νου

 

213 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Περί αποφυγής των θελημάτων, υποταγής καί ησυχίας

 

214 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Οι οκτώ νοητές θεωρίες

 

215 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η Πρώτη Γνώση

 

216 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η Δεύτερη Θεωρία

 

217 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η Τρίτη Θεωρία

 

218 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η τέταρτη Θεωρία

 

219 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η πέμπτη γνώση

 

220 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η έκτη γνώση

 

221 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η έβδομη γνώση

 

222 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η όγδοη γνώση

 

223 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Δεν υπάρχει ασυμφωνία στις θείες Γραφές 

 

224 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η προσευχή που αντιστοιχεί σε κάθε μία γνώση

 

225 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η ταπεινοφροσύνη

 

226 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η απάθεια

 

227 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Υπόμνηση των επτά σωματικών πράξεων

 

228 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η διάκριση

 

229 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η κατά Θεόν ανάγνωση 

 

230 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η αληθινή διάκριση

 

231 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Απόρριψη της απογνώσεως

 

232 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Σύντομος δρόμος προς απόκτηση των αρετών και αποχή των παθών

 

233 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η απόκτηση της αληθινής πίστεως

 

234 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η ησυχία συμφέρει περισσότερο στους εμπαθείς

 

235 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η αληθινή μετάνοια είναι μεγάλο αγαθό

 

236 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Γενικές και ειδικές ευεργεσίες του Θεού

 

237 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Ο Θεός τα έκανε όλα προς το συμφέρον μας

 

238 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Ο λόγος του Θεού δεν είναι πολυλογία

 

239 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς ταπεινοφροσύνη

 

240 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Οικοδόμηση της ψυχής με τις αρετές

 

241 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Είναι μεγάλο αγαθό η αγάπη και η συμβουλή με ταπείνωση

 

242 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η επανάληψη στη θεία Γραφή δεν είναι πολυλογία

 

243 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η ψεύτικη γνώση

 

244 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Κατάλογος των αρετών 

 

245 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Κατάλογος των παθών

 

246 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Διαφορά λογισμών και προσβολών 

 

247 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος α΄ (1ος)

 

248 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος β΄

 

249 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος γ΄ (3ος)

 

250 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος δ΄ (4ος)

 

251 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ε΄ (5ος)

 

252 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ζ΄(6ος)

 

253 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος η΄ (7ος)

 

254 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος θ΄ (8ος)

 

255 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ι΄ (9ος)

 

256 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος κ΄ (10ος) 

 

257 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος λ΄ (11ος)

 

258 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος μ΄ (12ος)

 

259 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ν΄ (13ος) 

 

260 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ξ΄ (14ος)

 

261 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ο΄ (15ος)

 

262 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος π΄ (16ος)

 

263 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ρ΄ (17ος) 

 

264 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος σ΄ (18ος) 

 

265 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος τ΄ (19ος)

 

266 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος υ΄ (20ος) 

 

267 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος φ΄ (21ος) 

 

268 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος χ΄ (22ος)

 

269 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ψ΄ (23ος) 

 

270 - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ω΄(24)


271 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Α΄ (Περί Αποταγής)

 

272 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Β΄ (Περί Απροσπαθείας)

 

273 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Γ΄ (Περί Ξενιτείας)

 

274 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Δ΄ (Περί Υπακοής)

 

275 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Ε΄ (Περί Μετανοίας)

 

276 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Στ΄ (Περί Μνήμης Θανάτου)

 

277 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Ζ΄ (Περί του Χαροποιού Πένθους)

 

278 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Η΄ (Περί Αοργησίας)

 

279 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Θ΄ (Περί Μνησικακίας)

 

280 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Ι΄ (Περί Καταλαλιάς)

 

281 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΙΑ΄ (Περί Πολυλογίας και Σιωπής)

 

282 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΙΒ΄ (Περί Ψεύδους)

 

283 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΙΓ΄ (Περί ακηδίας)

 

284 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΙΔ΄ (Περί γαστριμαργίας)

 

285 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΙΕ΄ (Περί αγνείας)

 

286 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΙΣΤ΄ (Περί φιλαργυρίας)

 

287 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΙΖ΄(Περί αναισθησίας)

 

288 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΙΗ΄ (Περί ύπνου και προσευχής)

 

289 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΙΘ΄ (Περί αγρυπνίας)

 

290 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Κ΄ (Περί δειλίας)

 

291 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΑ΄ (Περί κενοδοξίας)

 

292 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΒ΄ (Περί υπερηφανείας - Δια την ακέφαλον "υπερηφάνειαν")

 

293 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΓ΄ (Περί λογισμών βλασφημίας - οι οποίοι είναι ανέκφραστοι)

 

294 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΔ΄ (Περί πραότητος και απλότητος)

 

295 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΕ΄ (Περί ταπεινοφροσύνης)

 

296 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΣΤ΄ (Περί διακρίσεως - Μέρος α΄)

 

297 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΣΤ΄ (Περί διακρίσεως - Μέρος β΄, Περί διακρίσεως ευδιακρίτου)

 

298 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΣΤ΄ (Περί διακρίσεως - Μέρος γ΄, Σύντομος ανακεφαλαίωσις των προηγουμένων)

 

299 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΖ΄ (Περί ησυχίας - Μέρος α΄, Διά την ιεράν «ησυχίαν», την σωματικήν και την ψυχικήν)

 

300 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΖ΄ (Περί ησυχίας - Μέρος β΄, Περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών)

 

301 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΗ΄ (Περί προσευχής)

 

302 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος ΚΘ΄ (Περί απαθείας)

 

303 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος Λ΄ (Περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως)

 

304 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Σύντομος προτροπή (Αντίστοιχος προς όσα προηγουμένως ανεπτύχθησαν λεπτομερώς)

 

305 - Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ - Λόγος έτερος, είς τον ποιμένα

 

306 - Κάλλιστος και Ιγνάτιος οι Ξανθόπουλοι: Μέθοδος και κανόνας ακριβής (Περιεχόμενα)


307 - Αμβρόσιος της Όπτινα, άγιος: Το πάθος του καπνίσματοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου